Описание: Calliergon_cordifolium.N

Описание: Calliergon_cordifolium.S

Описание: Calliergon_giganteum.N

Описание: Calliergon_giganteum.S

Calliergon cordifolium

(количество местонахождений)

Calliergon cordifolium

(площадь)

Calliergon giganteum

(количество местонахождений)

Calliergon giganteum

(площадь)

Описание: Calliergonella_cuspidata.N

Описание: Calliergonella_cuspidata.S

Описание: Calypogeia azurea

Описание: Calypogeia integristipula

Calliergonella cuspidata

(количество местонахождений)

Calliergonella cuspidata

(площадь)

Calypogeia azurea

Calypogeia integristipula

Описание: Calypogeia muelleriana

Описание: Calypogeia neesiana

Описание: Calypogeia sphagnicola

Описание: Cephalozia bicuspidata

Calypogeia muelleriana

Calypogeia neesiana

Calypogeia sphagnicola

Cephalozia bicuspidata

Описание: Cephalozia catenulata

Описание: Cephalozia connivens

Описание: Cephalozia lacinulata

Описание: Cephalozia loitlesbergeri

Cephalozia catenulata

Cephalozia connivens

Cephalozia lacinulata

Cephalozia loitlesbergeri

Описание: Cephalozia lunulifolia

Описание: Cephalozia pleniceps

Описание: Cephaloziella divaricata

Описание: Cephaloziella elachista

Cephalozia lunulifolia

Cephalozia pleniceps

Cephaloziella divaricata

Cephaloziella elachista

Описание: Cephaloziella hampeana

Описание: Cephaloziella rubella

Описание: Chiloscyphus pallescens

Описание: Chiloscyphus polyanthus

Cephaloziella hampeana

Cephaloziella rubella

Chiloscyphus pallescens

Chiloscyphus polyanthus

Описание: Cladopodiella fluitans

Описание: Crossocalyx hellerianus

Описание: Crossogyna autumnalis

 

Cladopodiella fluitans

Crossocalyx hellerianus

Crossogyna autumnalis